SVETOVANJE - JAVNA DRAŽBA

Objavljeno v Ljubljani, 31. marec 2016

Javna dražba je največkrat organizirana preko sodišča in je bolj »zanesljiva« in verodostojna, kot javna dražba posameznih pravnih oseb. Težave se lahko pojavijo pri izbrisu zemljiškega dolga, reklamacijah stvarnih in pravnih napak, pri pridobivanju posojil za nakup, pri izpraznitvi stanovanja.

Javne dražbe, ki so organizirane s strani zasebnih družb so bolj tvegane. Laiki, ki kupujejo stanovanje po ugodni ceni, se potem soočajo z dodatnimi stroški:

-        geodetska ureditev mej

-        izpraznitev nepremičnine

-        odstranjevanje »pilul«, ki jih puščajo prejšnji lastniki tako, da oddajo nepremičnino pred dražbo v dolgoročni najem, itd.

Opravimo vam:

-        pravni pregled nepremičnine: zemljiška knjiga, služnosti, grafični prikazi, morebitne omejitve na nepremičninah

-        skrbni pregled o skladnosti gradnje z gradbenimi upravičenji po občinskih prostorskih načrtih

-        predstavimo vam možnosti izboljšav (dodatna gradnja)

-        svetujemo pri ekonomski smiselnosti nakupa nepremičnine na javni dražbi